Багш нар‎ > ‎

П.Доржсүрэн Ph.D.

Багш П.Доржсүрэн
Доктор (Ph.D), профессор
БОДЛОГО, УЛС ТӨР СУДЛАЛЫН ТЭНХИМ
70135535
dorjsuren@naog.gov.mn
Судалгааны чиглэл:
 • Засаглалын судалгаа, Бодлогын судалгаа
Гол бүтээл:
Сурах бичиг, гарын авлага
 • “Ардчилсан засаглал” УБ., 2010
 • Улс төрийн хүрээн дэх авилга, түүнээс урьдчилан сэргийлэх нь”“Авлига, түүнтэй тэмцэх нь”, С.Нарангэрэл нар, 2007, Азийн сан.
 • Төрийн бодлого", Я.Бямбасүрэн, УБ., 2006, Удирдлагын академи.
 • “Төсвийн байгууллагын стратегийн удирдлага” Р.Бадралмаа нар, УБ., 2005, Төрийн захиргааны шинэчлэлийн төсөл.
 • Улс төр судлал. II дэвтэр” Б.Дэлгэрмаа, Д.Ганбат нар, УБ., 2001, Улс төрийн боловсролын академи.
 • Бодлого боловсруулалт, стратеги төлөвлөлт” Д.Дэлгэрцогт, Б.Хулдорж, УБ., 2000, Удирдлагын академи, ТАСИС хөтөлбөр.
 • Улс төр судлал. I дэвтэр” Б.Дэлгэрмаа, Б.Батчулуун нар, УБ., 1996, Улс төрийн боловсролын академи.
 • " Улс төрийн шинжлэх ухааны үндэс", А.Цанжид, Д.Ганбат нар, УБ., 1992, Улс төрийн дээд сургууль.

Судалгааны тайлан

 • Ардчилсан засаглалын төлөв байдалд гарсан өөрчлөлт. 2009-2010” УБ., 2010, Г.Чулуунбаатар нар, Монгол Улсын Шинжлэх ухааны академийн Философи, социологи эрхийн хүрээлэн, НҮБХХ.
 • Мянганы хөгжлийн 9 дэх зорилгын шалгуур үзүүлэлт: арга зүй, суурь мэдээлэл“ Г.Чулуунбаатар, Х.Хулан, Ц.Цэцэнбилэг, О.Хатанболд нар, УБ 2009 он
 • Ардчилсан засаглалын төлөв байдалд гарсан өөрчлөлт” УБ., 2008, Г.Чулуунбаатар нар, Монгол Улсын Шинжлэх ухааны академийн Философи, социологи эрхийн хүрээлэн, НҮБХХ.
 • “Сонирхлын зөрчил, түүнийг шийдвэрлэх арга зам” судалгааны тайлан, Я.Бямбасүрэн нар, 2008, Удирдлагын академи.
 • Ардчилсан засаглалын шалгуур үзүүлэлт: Монгол дахь засаглалын төлөв байдал, үнэлгээ” УБ., 2006, Г.Чулуунбаатар, Д.Ганбат нар, НҮБХХ.
Заадаг хичээл:
 • Ардчилсан засаглал 712
 • Бодлогын шинжилгээ 714
Боловролын байдал:
 • 2010 Удирдлагын академийн докторын зэрэг олгох сургалт
 • 1999 онд Турк, ойрхи дорнодын төрийн захиргааны сургууль
 • 1998 онд Австралийн Кёртиний их сургуулийн багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх сургалт
 • 1980 онд Москвагийн их сургуулийн түүхийн факультет
Comments