Mэдээлэл

Конрад Аденауэрын сангийн дэмжлэгтэйгээр Иргэдэд ойрхон шийдэл төслийг нээж Конрад Аденауэр Сангийн Суурин төлөөлөгч Др. Даниел Шмюкинг үг хэлэв.
Comments