15-p xopoo‎ > ‎

2017.06.02

Г.Чулуунбат: Нутгийн өөрөө удирдах ёсны зарчмууд • Засгийн газартай ямар харилцаатай байх нь • Иргэдийн оролцоо
Г Чулуунбат: Нутгийн удирдлага ба иргэдийн оролцоо • Баг, хорооны түвшинд • Сум, дүүргийн түвшинд
 П.Доржсүрэн: Нутгийн удирдлагын хэм хэмжээ • Эрх зүйн хэм хэмжээ • Хүний нөөц ба боловсон хүчин

Comments