1-p xopoo‎ > ‎2017.06.02‎ > ‎

П.Доржсүрэн: Иргэн ба төрийн үүрэг

Нийгмийн гэрээ
• Төр иргэн хоёрын харилцаа
Төрийн үүрэг
• Нийгэмд төр ямар үүрэг гүйцэтгэх ёстой вэ?Comments